تعرفه زیر مطابق تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک و به وسیله سازمان نظام سنفی رایانه ای کشور تهیه گردید است. در صورتی که تمایل دارید میتوانید فایل کامل تعرفه را از اینجا دانلود کنید.

نصب داکت، لوله کشی، ترانکینگ، و تجهیزات جانبی

ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 نصب ترانکینگ فلزی تا سایز 12 متر 60.000 شامل ارت کردن
2 نصب ترانکینگ غیر فلزی تا سایز 12 متر 48.000
3 نصب ترانکینگ فلزی سایز بالاتر از 12 متر 66.000 شامل ارت کردن
4 نصب ترانکینگ غیر فلزی سایز بالاتر از 12 متر 54.000
5 نصب اتصالات ترانکینگ هر عدد 7.000
6 کانال گذاری پلاستیکی (داکت کشی) بدون گوشه تا سایز 3 متر 13.000 با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر (کمتر از آن توافقی)
7 کانال گذاری پلاستیکی (داکت کشی) بدون گوشه از سایز 3.5 به بالا متر 16.000 با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر (کمتر از آن توافقی)
8 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا سایز 28میلیمتر (PG 21) متر 14.000 در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
9 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 28 تا 47 (PG36) متر 16.000 در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
10 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 47 تا 60 (PG48) متر 20.000 در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
11 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 60 (PG48) به بالا متر "توافقی"
12 نصب لوله PVC تا سایز 28میلیمتر (PG21) متر 10.000
13 نصب لوله PVC از سایز 28میلیمتر تا 47میلیمتر (PG36) متر 12.000
14 نصب لوله PVC از سایز 47میلیمتر تا 60میلیمتر (PG48) متر 17.000
15 نصب لوله PVC از سایز 60میلیمتر (PG48) به بالا متر توافقی
16 نصب لوله PVC تا سایز 28میلیمتر (PG21) متر 17.000
17 نصب لوله PVC از سایز 28میلیمتر تا 47میلیمتر (PG36) متر 24.000
18 نصب لوله PVC از سایز 47میلیمتر تا 60میلیمتر (PG48) متر 30.000
19 نصب لوله PVC از سایز 60میلیمتر (PG48) به بالا متر توافقی
20 نصب سینی تا عرض 10سانت متر 28.000
21 نصب سینی از عرض 10 سانت تا 20 سانت متر 32.000
22 نصب سینی از عرض 20 سانت تا 30سانت متر 37.000
23 نصب سینی از عرض 30 سانت تا 40 سانت متر 42.000
24 نصب سینی از عرض 40 سانت به بالا متر 47.000
25 نصب ساپورت (پیچ برای سینی ده به دیوار) عدد 14.000
26 نصب ساپورت (جوشکاری و ...) عدد توافقی
27 نصب جعبه تقسیم پلاستیکی 10*10 عدد 12.000
28 نصب جعبه تقسیم فلزی 15*15 عدد 18.000

تعرفه سوراخکاری

ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 سوراخکاری ارتباطی در دیوار (تا قطر 1سانتیمتر) عمق تا 20سانتی متر با لوله گذاری عدد 56.000 به ازای هر سانت اضافه قطر 2.500ریال افزوده میشود
2 سوراخکاری ارتباطی در دیوار (تا قطر 1سانتیمتر) عمق تا 60سانتی متر با لوله گذاری عدد 84.000 به ازای هر سانت اضافه قطر 2.500ریال افزوده میشود
3 سوراخکاری ارتباطی در بتن (تا قطر نیم سانتی متر) عمق تا 20 سانتی متر با لوله گذاری عدد 99.000 به ازای هر سانت اضافه قطر 5.000ریال افزوده میشود
4 استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم عدد 99.000
5 برش روی گچ جهت لوله گذاری تا کچ کاری و ترمیم متر 49.000 محاسبه برای حداقل 10 متر
6 نصب دریچه بازدید 20*20 عدد 142.000

تعرفه نصب کابل دیتا

شرایط کاری عادی در محیط ساختمان و حداقل 915متر

کابل کشی دیتای مسی UTP CAT5e
ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 کابلکشی تا 10000متر متر 12.000
2 کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر متر 11.000
3 کابل کشی از 25000متر به بالا متر 10.000
کابل کشی دیتای مسی CAT6e UTP یا CAT5e STP
ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 کابلکشی تا 10000متر متر 14.000
2 کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر متر 13.000
3 کابل کشی از 25000متر به بالا متر 12.000
کابل کشی دیتای مسی CAT7 یا CAT6e STP
ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 کابلکشی تا 10000متر متر 18.000
2 کابل کشی از 10000متر تا 25000 متر متر 17.000
3 کابل کشی از 25000متر به بالا متر 16.000

تعرفه نرخ برق کشی

ردیف عنوان خدمات واحد قیمت (ریال) توضیحات
1 کابلکشی برق متر 6.000 حداقل کابل کشی 1000متر
2 نصب پریز برق روکار یا توکار عدد 21.000
3 نصب پایه پریز برق روکار و توکار عدد 21.000
4 نصب فیوز رو کارتکی عدد 21.000
5 نصب جعبه فیوز عدد 212.000مطالب مرتبط


لینک های مفید