پورت فروواردینگ مودم (port forwarding) یکی از بخش های انتقال تصویر دوربین های مداربسته است. در این مطلب بیشتر با طریقه انجام پورت فورواردینگ در مودم های متفاوت آشنا می شویم. از آنجایی که در برندهای متفاوت مودم فورواردینگ پورت ها تا حدی متفاوت است سعی می کنیم این عمل را مدل های متفاوت بررسی کنیم.

پورت فورواردینگ مورد D-link

  1. بر روی بروزر (internet explorer یا Chrome) خود آدرس IP مودم خود را وارد کنید. (این آدرس معمولا 192.168.0.1 است) منوی ورودی مودم باز شود.
  2. نام کاربری و پسوورد خود را وارد کنید. (در حال پیش فرض نام کاربری admin و بدون پسوورد است)
  3. قسمت Advance را در داخل پنجره مودم انتخاب کنید.
  4. قسمت Virtual Server را از داخل صفحه Advance انتخاب کنید.
  5. در صفحه Vertual server مشخصات را به صورت زیر پر کنید:
name = مشخصات DVR را وارد کنید. (این قسمت نام پورت شماست پس هر نامی می توانید برای آن انتخاب کنید)
private IP = آی پی دستگاه DVR خود را در این قسمت وارد کنید.
protocol = این قسمت یک منو انتخابی است. در این منو Both را انتخاب کنید.
private port = پورتی را که باید فوروارد کنید در این قسمت وارد کنید. برای مثال 80
public port = دقیقا پورتی را که در قسمت قبل وارد کرده اید وارد کنید.
schedule = در این قسمت Always را انتخاب کنید.
در اینجا فوروارد کردن پورت تکمیل شده است.

پورت فورواردینگ مودم Linksys

sdfgsdfgsdf

لینک های مفید