در سیستم های تلویزیونی از قالبهای متفاوتی برای نشان دادن روزلوشن یا تفکیک پذیری تصویر استفاده میشود. یکی از این قالبها 2CIF نام دارد. مفهوم قالب 2CIF در استانداردهای تلویزیونی PAL و NTSC متفاوت است.
در سیستم PAL: در سیستم PAL تفکیک پذیری 2CIF معادل کیفیت 704*288 پیکسل است. تعداد فریم تصویر نیز حداکثر 25 فریم در ثانیه خواهد بود.
در سیستم NTSC: در سیستمNTSC تفکیک پذیری 2CIF معادل کیفیت 704*240 پیکسل است. تعداد فریم تصویر نیز حداکثر 30 فریم در ثانیه خواهد بود.
در ایران کلیه سیستم های تلویزیونی منطبق بر استاندارد PAL هستند.
قالب 2CIF در کیفیت تصویر معمولا با قلبهای دیگر مانند D1، 4CIF، CIF، QCIF مقایسه می شود.
قالب رزولوشن استاندارد تلویزیونی PAL (مورد استفاده در ایران) استاندارد تلویزیونی NTSC
WD1 960*576 960*480
D1 720*576 720*480
4CIF 704*576 704*480
2CIF 704*288 704*240
QCIF 176*144 176*120


لینک های مفید